Voor vragen:

06 83672713

DE MENSEN VAN DE STICHTING

WIE ZIJN WIJ

Bestuur

Jeffrey Hoevenaars - Voorzitter
Eric Spierings - Secretaris/Penningmeester
Eelko Koekoek - Bestuurslid

VRIJWILLIGERS

Jeffrey Hoevenaars - Voorzitter