Voor vragen:

06 83672713

Goed nieuws! Per 6 oktober 2021 staan we officieel geregistreerd als stichting bij de Kamer van Koophandel. Dat betekent dat we nu ook officieel een bestuur hebben. Het bestuur bestaat uit Jeffrey Hoevenaars, voorzitter, Eric Spierings, secretaris/penningmeester, en Eelko Koekoek, bestuurslid. Mariët blijft als vrijwilliger betrokken bij de stichting om op allerlei vlakken ondersteuning te bieden. We kunnen nu ook verder met praktische zaken als het openen van een bankrekening en het aanvragen van de ANBI status. Voor dat laatste werkt het bestuur aan een beleidsplan voor de komende twee jaar. We streven er naar om de ANBI aanvraag in de eerste week van November ingediend te hebben.